Home Sự kiệnDiễn đàn Diễn đàn M&A Việt Nam 2019: “Thay đổi để bứt phá”