Home CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬTBáo cáo chỉ số kinh tế Giá trị mua bán sáp nhập năm nay có thể đạt 7,6 tỷ USD