Home Dự án đầu tưM&A Những thương vụ M&A bất động sản nổi bật 6 tháng đầu năm 2019