Home Địa phương Thái Nguyên: 7,1 tỷ USD đổ về, cực hút đầu tư mới