Home Thị trườngBất động sản Thị trường bất động sản nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2019