Home Thị trườngBất động sản Vỡ mộng đất nền, nhiều nhà đầu tư ôm trái đắng